Қазақстан-Американдық еркін университеті

Виртуальді қабылдау комиссиясы

Виртуальді қабылдау комиссиясы

Бейне-кеңес алу үшін
Мында басыңыз
Қабылдау комиссиясы

М.Горький 76

Колледжер қабылдау комиссиясы
ҚАЕУ Жоғарғы колледжі

Н.Назарбаев даңғылы 86/2

Өтініш беру

Университет Гранттары

Бейіндік пәндер комбинациясы және ҚАЕУ гранттарының саны
Наименование ОППрофильные предметыКоличество грантов МОН РК

Количество грантов  МИО ВКО

(грант Акима)

Количество грантов для густонаселенных регионов РК (Атырауская и Мангистауская область)Американская программа
Полное обучение

Сокращенное

обучение

1.                   6В01301 Педагогика и методика начального обученияБиологияГеография5638017нетнет
2.                   6В01401 Физическая культура и спортТворческий экзаменТворческий экзамен2104049нетнет
3.                   6В01701 Казахский язык и литератураКазахский языкКазахская литература63050нет10нет
4.                   6В01702 Русский язык и литератураРусский языкРусская литература63050610нет
5.                   6В01703 Иностранный язык:  два иностранных языка (английский)Иностранный языкВсемирная история65525125да
6.                   6В01705 Педагогика и методика раннего обучения иностранному языкуИностранный языкВсемирная историянетнетнетнетнет
7.                   6В02301 Переводческое делоИностранный языкВсемирная история30530нетнетда
8.                   6В02302 Иностранная филология и профессиональная коммуникацияИностранный языкВсемирная историянетнетнетнетнет
9.                   6В03101 Международные отношенияВсемирная историяИностранный язык80нетнетнетда
10.                6В03102 ПсихологияБиологияГеография29010нетнетнет
11.                6В03201 ЖурналистикаТворческий экзаменТворческий экзамен197нетнетнетнет
12.                6В03202 Архивоведение и библиотечно-информационная деятельностьКазахский /Русский языкКазахская /Русская литература205нетнетнет
13.                6В04101 ЭкономикаМатематикаГеография368нет3нетнет
14.                6В04102 МенеджментМатематикаГеография325нет25нетда
15.                6В04103 Учет и аудитМатематикаГеография146нетнетнетнет
16.                6В04104 ФинансыМатематикаГеография368нет3нетнет
17.                6В04105 Государственное и местное управлениеМатематикаГеография325нетнетнетнет
18.                6В04108 Маркетинг и PR менеджментМатематикаГеографиянетнетнетнетнет
19.                6В04201 ЮриспруденцияВсемирная историяОсновы праванетнетнетнетнет
20.                6В04204 Право и таможенная деятельностьВсемирная историяОсновы праванетнетнетнетнет
21.                6В04205 Право и правоохранительная деятельностьВсемирная историяОсновы праванетнетнетнетнет
22.                6В06101 Информационные системыМатематикаФизика39481501325да
23.                6В11101 ТуризмГеографияИностранный язык31550нетнетда
24.                6В11102 Ресторанное дело и гостиничный бизнесГеографияИностранный язык31050нетнетнет

Номер

группы

образовательной программы

Наименование

групп образовательных программ

Профильные дисциплины

Количество грантов МОН РК

Научно-педагогическая магистратура

Профильная магистратура

1.                   

M017

Подготовка педагогов казахского языка и литературы

Педагогика

Методика преподавания казахского языка

120

нет

2.                   

M018

Подготовка педагогов русского языка и литературы

Педагогика

Методика преподавания русского языка

60

нет

3.                   

M019

Подготовка педагогов иностранного языка

Педагогика

Профессионально- ориентированный иностранный язык

200

75

4.                   

M056

Аударма ісі

Теория перевода

Профессионально-ориентированный иностранный язык

60

нет

5.                   

M064

Халықаралық қатынастар

Внешняя политика Республики Казахстан

Дипломатическая и консульская служба

40

нет

6.                   

M066

Психология

Общая психология

Психология развития

110

нет

7.                   

M072

Менеджмент

Менеджмент

Организация бизнеса

200

нет

8.                   

M074

Финансы, банковское и страховое дело

Основы финансов

Корпоративные финансы

90

нет

9.                   

M078

Право

Теория государства и права

Ситуативный кейс (комплексный юридический анализ конкретной практической ситуации на основе применения норм законодательства РК и /или международного права)

нет

нет

10.                

M094

Информационные технологии

Алгоритмы и структуры данных

Базы данных

нет

нет

Құжаттар тізімі

1) ЖЖОКБҰ басшысының атына еркін нысандағы өтініш;

2)жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғары білім туралы құжат (түпнұсқа);

3)жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);

4) 3 x 4 сантиметр көлеміндегі 4 фотосурет;

5) 075/у нысаны бойынша медициналық анықтама.

6) ҰБТ сертификаты;

7)Тізімдемеден үзінді көшірме (арнайы және (немесе) шығармашылық дайындықты талап ететін жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша, оның ішінде "педагогикалық ғылымдар" және "денсаулық сақтау"білім беру салалары бойынша оқуға түсушілер үшін);

8) білім беру грантын беру туралы электрондық куәлік.

9) құжат тігілетін мұқаба, конверт

Көрсетілетін қызметті алушылар-I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар, жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар, Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтары кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарынан басым құқық берілгенін растайтын құжаттар мен квота қосымша беріледі.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі туралы құжаттары бар, біліктілігін растаған және мамандығы бойынша кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар адамдар Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 35-бабында көзделген құжаттардың бірін қосымша береді.

1) ЖЖОКБҰ басшысының атына еркін нысандағы өтініш;

2) жоғары білім туралы құжат (түпнұсқасы, көшірмесі). (Шетелдік дипломдар нострификацияны қажет етеді);

3)жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);

4) 3×4 сантиметр көлеміндегі 4 фотосурет;

5) 075/у нысаны бойынша медициналық анықтама.

6) шет тілін меңгергенін растайтын сертификат:

— ағылшын тілі:

IELTS Academic (International English Language Testing System Academic), пороговый балл – не менее 6,0;

TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Internet-based test), пороговый балл – не менее 60;

TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language Paper-based test), пороговый балл – не менее 498;

- неміс тілі:

Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau С1/уровень C1), TestDaF-Prufung (NiveauC1/уровень C1);

- француз тілі:

TFI (test de Franzais International™) – оқу және тыңдау секциялары бойынша В1 деңгейінен төмен емес, DELF (Diplome d 'Etudes en Langue franzaise) – B2 деңгейі, DALF (Diplome Approfondi de langue franzaise) – C1 деңгейі, TCF (test de connaissance du franzais) – кемінде 50 балл (diplome d' Etudes en langue franzaise) - бар);

7) еңбек қызметін растайтын құжат (еңбек өтілі бар адамдар үшін);

8) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (олар болған жағдайда).

9) құжат тігілетін мұқаба, конверт

1)ЖЖОКБҰ басшысының атына өтініш (еркін нысанда);

2) білімі туралы құжат (түпнұсқа, құжаттарды қабылдау комиссиясына тапсырған кезде);

3)жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);;

4) ағылшын тілін меңгеру бойынша: International English Language Tests System Academic (Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем Академик) (IELTS Academic) (АЙЛТС Академик), шекті балл кемінде – 5.5; Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг програм Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT) (ТОЙФЛ АЙБИТИ), шекті балл кемінде – 46; Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг) (TOEFL PBT) (ТОЙФЛ ПЙБИТИ), шекті балл кемінде – 453; Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж институшинал тестинг програм) (TOEFL ITP) (ТОЙФЛ АЙТИПИ), шекті балл – кемінде 460; неміс тілін меңгеру бойынша: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang Niveau В2 (дойче щпрахпрюфун фюр дейн хохшулцуган ниво В2) (DSH, Niveau В2) (ДЙСИЭИЧ, ниво В2) – В2 деңгейі; TestDaF-Prufung Niveau В2 (тестдаф-прюфун ниво В2) (TDF Niveau В2) (ТЙДИЭФ, ниво В2) - В2 деңгейі; француз тілін меңгеру бойынша: Test de Français International (Тест де франсэ Интернасиональ) (TFI) (ТФИ) - оқу және тыңдау секциялары бойынша В2 деңгейінен төмен емес; Diplome d’Etudes en Langue français (Диплом дэтюд ан Ланг франсэз) (DELF) (ДЭЛФ) – В2 деңгейі; Test de connaissance du français (Тест де коннэссанс дю франсэ) (TCF) (ТСФ), шекті балл кемінде – 50;

5) 075/у нысаны бойынша медициналық анықтама.

6) 3×4 сантиметр көлеміндегі 4 фотосурет

7) кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс парағы немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі куәландырған еңбек қызметін растайтын өзге де құжат;

8) соңғы күнтізбелік 3 жылдағы ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (ғылыми жарияланымдар, зерттеулер жүргізу жоспары, эссе және басқа құжаттар);

Кеңес алуға өтінім қалдыру

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАНДАР

ЖУРНАЛИСТИКА және РЕПОРТЕР ІСІ
қабылдау емтиханының бағдарламасы
ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ
қабылдау емтиханының бағдарламасы

2022 жыл ҚАЕУ талапкер күнтізбесі

Магистратура

  • 2022 жылдың 10 маусымнан 15 шілдеге дейін өтініш қабылдау
  • КТ 2022 жылғы 20 шілдеден 10 тамызға дейін өткізіледі
  • Білім грантын тағайындау конкурсы
    с 11 тамыздан 15 тамызға дейін

БАКАЛАВРИАТ

  • 7 маусымнан 25 тамыз аралығында өтініш қабылдау
  • Талапкер күнтізбесінің толық нұсқасы
МАҢЫЗДЫ

Докторантура

  • 3 шілде 3 тамыз аралығында өтініш қабылдау
  • Қабылдау емтиханы 4 тамыздан 20 тамызға дейін

ШЕТ ЕЛДІК СТУДЕНТТЕРГЕ

Шетелдік талапкерлердің оқуға түсу өтініштері жыл бойы қабылданады

Шетел азаматтарын ақылы негізде жоғары оқу орындарына қабылдау университеттің қабылдау комиссиясы өткізетін әңгімелесу түрінде жүзеге асырылады.

Бағдарламаға қабылдау жылына екі рет: жазғы кезеңде (10 маусым - 25 тамыз) және қысқы кезеңде (академиялық кезеңнің басталуына 5 күн қалғанда) жүргізіледі.

Визасыз режимдегі шетелдік студенттерге оқуға түсу туралы нұсқаулықты жүктеп алыңыз

Докторантура / PhD

Түсу емтихандарын өткізу кестесі
Түсу емтиханының бағдарламасы
МЕНЕДЖМЕНТ
Түсу емтиханының бағдарламасы
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Жатақхана